تامین و تولید کننده مواد اولیه

صنایع با پایه شیمیایی و معدنی

جوانه زاها

عامل جوانه زا ماده ای است که عمدا به مذاب اضافه می گردد تا نقش کاتالیزور جوانه زنی را ایفا نماید . ماده اضافه شده ممکن است ترکیبی غیر محلول در مذاب باشد که ایجاد زاویه تماس کوچکی نموده و یا ماده ای باشد که با مذاب وارد واکنش شده کاتالیزوری برای جوانه زنی تولید نماید .

بیشتر

گرافیت ها

از گرافیت بطور گسترده در ساخت قالب‌های ریخته‌گری پیوسته استفاده می‌شود. از قالب‌های گرافیتی در فرآیند ریخته‌گری پیوسته بصورت عمودی و افقی استفاده می‌شود. بسیاری از قالب‌های گرافیتی از گرافیت پرس‌شده در شرایط ایزواستاتیک ساخته می‌شوند در حالیکه .می‌توان از گرافیت اکسترود شده در ساخت قالب‌های ریخته‌گری پیوسته عمودی جهت تولید شمش‌های بزرگ استفاده نمود.

بیشتر

سرباره گیرها، گوگردزدا و آخال زداها

افزودنیها با مخلوط و ترکیبی شیمیایی تاثیر فیزیکی در فرایند ذوب گذاشته وسبب افزایش کیفیت قطعه وبهره وری تولید میگردند. گرایش به مواد افزودنی با صنعتی شدن وتوسعه صنایع ریخته گری افزایش بطوریکه امروزه کمترواحد ریخته گری را میتوان در استفاده ازاین محصولات بی نیاز دانست .

بیشتر

نیکل

بیشتر

قلع

بیشتر
EnglishUnknown