مطالعات امکان سنجی

مطالعه امکان سنجی

به طور کلی یک «مطالعه امکان سنجی» (طرح توجیهی) مطلوب باید اجزای اصلی و پیامدهای یک پروژه صنعتی را مورد تحلیل قرار دهد، به ویژه که هر گونه نارسایی در این زمینه، سودمندی مطالعه را محدود خواهد کرد.

مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) به خودی خود، یک هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای اخذ تصمیم درست درباره سرمایه گذاری، که این تصمیمات به لزوم نباید موافق با نتایج حاصله از مطالعه باشد.
مطالعه امکان‌سنجی موفقیت یا شکست یک ایده کسب‌ و کار بالقوه را مطرح می‌کند. مفید بودن مطالعه؛ بستگی به‌قدرت پیش‌فرض‌هایی که شما برای ایجاد آن استفاده می‌کنید؛ دارد. اگر مطالعه امکان‌سنجی یک شکست احتمالی را نشان می‌دهد، می‌توانید پول خود را برای یک فرصت بهتر صرفه‌جویی کنید و پروژه‌هایی را که هرگز شانس موفقیت ندارند؛ نجات دهید. ما در کنار شماییم تا با همکاری هم بتوانیم مسیر های بهتری را برایتان ترسیم کنیم. لازم است از تمام توانمان برای شکوفایی هرچه بیشتر صنعت استفاده کنیم و مسیرهای سخت را با استفاده از تلاش و دانش بروز به نتایج مستمر برسانیم.

 

EnglishUnknown