شناسایی و انتخاب مواد

با وجود گوناگونی مواد، مهندسین مواد از یک نقطه نظر یکسان به مواد نگاه می کنند: آنها بدنبال ارتباط بین فهم ساختار .مواد،.خواص آنها ، چگونگی فرآیندهای ایجاد تغییرات در آنها، و کاری که آن مواد می توانند انجام دهند و کاربرد آنها هستند

آنچه مسلم است یادآوری این نکته است که در گذشته، مردم از طریق سعی و خطا، مواد مختلف را استفاده می کردند و مطابق نیاز خود تغییراتی در آنها بوجود می آوردند. شناسایی و انتخاب در مقیاس بزرگ و قابل دید کار می شده؛ بعنوان مثال حرارت دادن و سرد کردن تکه های آهن (چدن یا فولاد) با هدف سخت سازی. در این راستا نیاز به کیفی تر ساختن محصولات ساخته شده به دست بشر به صورت روز افزون شدت گرفت. لذا بشر به فکر شناسایی دقیق تر مواد مورد مصرف خود افتاد؛ که در این راستا علم مواد گسترش یافت. ما با بهره گیری از متخصصین خود در این گروه صنعتی؛ به شما برای انتخابهای بهتر کمک خواهیم کرد و در این راستا با بهره گیری از علم و تجهیزات بروز خود به شما در ساخت محصولات با کیفیت بالا کمک خواهیم کرد.
.

EnglishUnknown