تامین تجهیزات

گروه صنعتی پارسوآ؛ با تکیه بر امکانات خود در سطح بین الملل و تلاش در زمینه تامین و خرید تجهیزات مورد نیاز صنایع بزرگ و کوچک با قیمت مناسب و بالاترین کیفیت توانسته است گام ارزشمندی در زمینه یکی از ارزش های سازمانی خود یعنی تامین نیاز صنایع بردارد.

  لذا؛ آمادگی داریم که حسب اخذ سفارش و درخواست خرید از عموم تولید کنندگان و صنعتگران محترم نسبت به تامین تجهیزات صنعتی مورد نیاز آنها از شرکت های سازنده معتبر و از منابع تولیدی داخل و خارج از کشور برابر با کیفیت و در انطباق با استانداردهای مورد درخواست مبادرت نماییم.

EnglishUnknown