باریت

 
 

نام صنعتی : باریت؛ اکسید روی Barite

فرمول شیمیایی  BaSO4

درجه خلوص: 

بسته بندی : 25 کیلویی

MSDS:

ثبت سفارش

0$

تشکر . بزودی با شما تماس میگیریم

مشخصات سفارش
برای ادامه باید انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشخصات اشخاص و شرکتهابرای ادامه باید انتخاب کنید

مرحله بعدی

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :